Իմ կարդալու ոճը

Իմ կարդալու ոճը շատ լավ է: Նորմալ կարդում եմ, իսկ Մխիթար Սեբաստացին կարդում է լավ: Կարդալու ընթացքում շփոթում եմ տառերը և սխալ կարդում: Մխիթար Սեբաստացին կարդում է իմ պես:

Մաթեամտիկա

 1. Հաշվե՛ք թվային արտահայտության արժեքը.
 • (379 + 621) : 125 + (94 — 31) x 8 =512
 • (32 x 5) x 4 + (600 : 100) : 3=642
 1. Կազմե՛ք թվային արտահայտություն և հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • 28 և 81 թվերի արտադրյալը՝ բաժանած 212 և 149 թվերի տարբերությունը
 • 112 և 14 թվերի քանորդը՝ բազմապատկած 901 և 876 թվերի
 • տարբերությամբ:
 • (81×28):63=36
 • (112:14)x17=200
 1. Առաջադրանքը գրի՛ առեք թվային արտահայտության տեսքով, այնուհետև հաշվե՛ք նրա արժեքը.
 • Յոթանասունի և երեսունչորսի տարբերությունը փոքրացնել երեք անգամ

(70-34):3=12

 • Քառասունչորսի և տսանմեկի քանորդը մեծացնել հարյուր երեսուներկու անգամ

(44:11)x132=528

Մայրենի

1.Ընդգծված դարձվածքները փոխարինիր հոմանիշ բառերով:

Փարիզից Վարշավա թռչելիս լեհ կինոդերասան Ցիբուլսկու աչքով ընկավ-տեսավ, որ կողքի ուղևորը սիրտը դող ընկածվախեցած նստած է:Նա փորձեց հարևանին սիրտ տալ-ոգևորել:

— Մեր օրերում ինքնաթիռով թռչելը դատարկ բան-անիմաստ բան է,- ասաց,- նույնիսկ ավտոմեքենան ավելի վտանգավոր է: Էս քանի օրը բարեկամներիցս մեկի մեքենայի գլխին ինքնաթիռ ընկավ:

2.Տրված դարձվածները արտահայտիր մեկական բառերով:

Պատի ծեփ դառնալ-գույնը գցել, պայման կապել-պայմանավորվել, քիթը կախել-նեղանալ, բերանը բաց մնալ-զարմանալ:

3.Տրված արտահայտություններից յուրաքանչյուրով երկու նախադասություն կազմիր` մի դեպքում դրանք գործածելով ուղիղ իմաստով, մյուս դեպքում` որպես դարձվածք:

Մատը մտցնել բզեզի բույնը,  մատը կծել, մատից փուշ հանել:

Նա մատը մտցրեց բզեզի բույնը և բզեզները նրան մատը կծեցին:

Նարեկն ու Վահեն վիճում էին Դավիթը եկավ մատը մտցրեց բզեզի բույնը և վեճը ավելի թեժացավ:

Մի անգամ ես ատամնաբուժի մատը կծեցի:

Աճպարարը իր հերթական խաղեր էր ցույց տալիս, իսկ Արան խաղի կեսից մատը կծեց:

4.Փակագծերում տրված դարձվածքներն իրենց հոմանիշների փոխարեն գրիր:

Մի անգամ-Օրերից մի օր Նապոլեոնը հյուրասիրում էր իր բժշկին:/ Օրերից մի օր/

Երբ բժիշկը հարբել էր, կայսրը հարցրեց.

— Մի լռիր-Բերանդ ջուր մի առ, բժիշկ, ասա, քո ամբողջ կյանքում քանի՞ մարդ ես սպանել— էն աշխարհն ուղարկել:/ Բերանդ ջուր մի առ, էն աշխարհն ուղարկել/

Բժիշկը պատասխանեց.

—          Երեք հարյուր հազարով պակաս մարդ եմ սպանել-Գրողի ծոցն ուղարկել, քան Դուք:/ Գրողի ծոցն ուղարկել/

5.Նախադասությունների մեջ ընգծված արտահայտությունները փոխարինի՛ր հոմանիշ բառերով:

Հանկարծ սիրտը դող ընկավ-վախեցավ. բա որ գազանը նորից գա, ինքն ինչ է անելու:

Այ քեզ պատմություն, լսողների մազերը բիզ-բիզ էին կանգնել-զարմացել էին:

Մի մատ-փոքր երեխա է, բայց ինչեր գիտի:

Ձեռ ու ոտից ընկած-հիվանդ մի մարդ բացեց դուռը:

6.Տրված դարձվածքների իմաստները բացատրի՛ր:

Ջրից չոր դուրս գալ-անմեղ դուրս գալ, սիրտ տալ-ոգևորել. գլուխը կորցնել-հիմարանալ, հալից ընկնել-հոգնել, սիրտը վկայել-զգալ, սիրտ անել-ոգեշնչվել:

English

Վերիշագինա դաս. էջ 95 «Primary schools in England» կարդալ, սովորել անծանոթ բառերը։ Անգլիական դպրոցները ինչ՞ով են նման մեր դպրոցին, ինչ՞ով են տարբեր, ներկայացրո՛ւ։

Differents

In England schools  classes start in tuesday. Pupils have glass of milk or glass of orange juice at eleven. They often sit in carpet. There classes have not format. They draw or play games. They often look their animals their school have many animals hamsters, rabbit or hares. They eat in lunch pudding .

similarities

They dont need bags or books for a first day.  They often play in outside. They in lunch eat apple, cake, meat. In there begins school at five and many children at six. Classes usually begins at nine. Teacher usually read a fairy-tale and stories.

Անծանոթ բառեր

primary-կրտսեր

age-տարիք

parents-ծնողներ

need-անհրաժեշտություն

floor-հատակ

fairy-tale-հեքիաթ

outdoor-դրսում

 • Բայերը գրիր ճիշտ ժամանակաձևով /ներկա, անցյալ, ապառնի/
 1. They  laugh a lot in their Music lesson. (to laugh)
 2. She will come to us tomorrow. (to come)
 3. You always count swell. (To count)
 4. We sang a lot yesterday. (to sing)
 5. They work much, as their work is very difficult. (to work)
 6. Tomorrow they will go to the cinema. (to go)
 • Հետևյալ բառերով կազմիր նախադասություններ՝ important,  spend, learn, famous, outdoor.

He is important guest.

He cant buy it, because he spend hes all money.

In school we learn Russian.

He is famous singer.

In outdoor is very cold.

Մխիթար Սեբաստացի

Մխիթար  սեբաստացին 20 տարեկանում նշանակվում է քահանա : 25 տարեկանում Մխիթար սեբաստացին  հիմնեց եկեղեցի Կոստանդոպոլսում  մի խումբ երիտասարդների հետ հիմնեց Մխիթարյան միաբանությունը: 2 տարի հետո Օսմանյան իշխանությունների հալածանքներից փախչելով` միաբանությունը տեղափոխվեց Պենոպոլես, որը գտնվում էր վենետիկում: Սուրբ Ղազար կղզում կառուցեց վանքը, որտեղ  73 տարեկանում մահացավ: Նրա մատենադարանում պահվում են 5000 ձեռագրեր և 100.000 տպագիր գրականություն:

Մաթեմատիկա

 1. Կատարե՛ք մնացորդով բաժանում
 • 24 : 15 =1ամբողջ 9 մնացորդ
 • 38 : 14 =3 ամբողջ 6 մնացորդ
 • 53 : 7 =7 ամբողջ 5 մնացորդ
 • 81 : 30 =2 ամբողջ 21 մնացորդ
 • 93 : 47 =1 ամբողջ  46 մնացորդ
 1. Գտե՛ք բաժանելին, եթե մնացորդը 7 է, բաժանարարը՝ 9, թվերի քանորդը՝ 2 :18
 2. Լրացրե՛ք աղյուսակը:
Բաժանելի 593 845 7160 1372 63 
Բաժանարար 35 64 49  93 57
Թվերի քանորդ 16  13  146 14 50
Մնացորդ  33 13  6 70 6

Մայրենի

Գործնական աշխատանք
Գրիր բաց թողնված բաղաձայնները:

Գաբրիել, դարբին, երգ, իբրև, խաբել, Հակոբ, համբերել, համբույր, փրփուր, սուրբ, ուրբաթ, Քերոբ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ավազ, կողպեկ, երբ, զուգել, թագավոր, թարգմանել, կարագ, հոգնակի, մարգարիտ, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, որբ (ճիճու), որբ (խաղողի վազ), օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընդունակ,
ընդունել, ասացվածք, ընդարձակ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, թխվածք, բարձր, խցկել, հարձակվել, փորձ:

 1. Գտե՛ք անհայտ թիվը, որը նշանակված աստղանիշով.
 • * + 40 = 57
 • 57-40=17
 • 83 + * = 83
 • 83-83=0
 • * + 0 = 90
 • 90-0=90
 1. Գտե՛ք աստղանիշով փոխարինված թիվը.
 • * – 305 = 198

305-198=197

 • *- 351 = 490

490+351=841

 • * – 351 = 784
 • 784+351=1135
 1. Գտե՛ք այն թիվը, որն աստղանիշի տեղում գրելով կստանք հավասարություն
 • 174 -* = 100

174-100=74

 • 346 – * = 223

346-223=123

 • 217 – 48= 169

217-169=48

Մաթեմատիկա

 1. Գտե՛ք արտադրյալը
 • 189 x 563 =106107
 • 567 x 1239 =702513
 • 9584 x 657 =6296688
 • Բազմապատկե՛ք հետևյալ թվերը.
 • 1172 x 9008 =105.573.76
 • 376 x 40503=15229128
 • Կատարե՛ք բազմապատկում
 • 1024 x 9648=9879552
 • 5678 x 1234 =7006652
 • 3000 x 1000 =3.0000000
 • Առաջին հացթուխը, 4 ժամ աշխատելով, երկրորդից 20 հացով ավելի թխեց: 1 ժամում քանի՞ հաց է թխում առաջին հացթուխը, եթե երկրորդը 1 ժամում թխում է 10 հաց:

                    Լուծում

                            10×4=40

                            40+20=60

                             60:4=15

                                           Պատ`.15 հաց: